Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 121/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Lipnie z 2018-08-17

Sygn. akt. II K 121/18

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 sierpnia 2018r.

Sąd Rejonowy w Lipnie Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Dorota Aleksińska

Protokolant: st.sekr.sądowy Katarzyna Korowicka

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lipnie Marzeny Jesionowskiej

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 sierpnia 2018r.

sprawy M. C., (...)

(...)

skazanego prawomocnymi wyrokami w sprawach:

I.  II K 658/10 Sądu Rejonowego w Lipnie, wyrokiem nakazowym z dnia 17 września 2010 roku za czyn z art. 157 § 1 kk popełniony w dniu 23 czerwca 2010 roku na karę 12 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym, zasądzono od skazanego na rzecz pokrzywdzonego B. J. kwotę 1 000,00 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia doręczenia wyroku tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zasądzono od skazanego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 30 złotych tytułem opłaty od powództwa cywilnego, obciążając go wydatkami postepowania w wysokości 130 złotych.

Kara ograniczenia wolności została wykonana w całości.

II.  II K 1001/12 Sądu Rejonowego w Lipnie, wyrokiem z dnia 5 lutego 2013 roku za czyny z art. 244 kk popełnione w dniach 6 grudnia i 9 grudnia 2012 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 4 lat oraz zwolniono skazanego od ponoszenia kosztów sądowych.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Lipnie z dnia 13 września 2013 roku w sprawie o sygn. akt II Ko 404/13 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności.

Kara pozbawienia wolności została w całości wykonana.

III.  II K 64/13 Sądu Rejonowego w Lipnie, wyrokiem z dnia 15 marca 2013 roku za czyn z art. 244 kk popełniony w dniu 28 stycznia 2013 roku na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 5 lat, na podstawie art. 71 § 1 kk wymierzono skazanemu karę grzywny w wysokości 20 stawek dziennych po 30 złotych każda, na poczet kary grzywny zaliczono skazanemu okres zatrzymania w sprawie w dniu 28.01.2013r. oraz zwolniono skazanego od ponoszenia kosztów sądowych.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Lipnie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie o sygn. akt II Ko 636/16 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Lipnie z dnia13 marca 2018 roku w sprawie o sygn. akt II K 64/13 zaliczono na poczet kary pozbawienia wolności okres zatrzymania w sprawie w dniu 28.01.2013r.

Kara grzywny została wykonana w całości.

Kara pozbawienia wolności jest wykonywana od dnia 15.02.2018r. , jej przewidywany koniec przypada na dzień 14.02.2020r.

IV.  II K 181/13 Sądu Rejonowego w Lipnie, wyrokiem z dnia 18 lipca 2013 roku za czyn z art. 244 kk popełniony w dniu 1 marca 2013 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 4 lata, na podstawie art. 71 § 1 kk wymierzono skazanemu karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych po 10 złotych każda, oddano skazanego pod dozór kuratora sądowego, zasądzono na rzecz Skarbu Państwa kwotę 280 złotych tytułem opłaty, obciążając go wydatkami postepowania.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Lipnie z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie o sygn. akt II Ko 635/16 zarządzono wykonanie kary pozbawiania wolności, a także skrócono karę pozbawienia wolności o okres odpowiadający połowie uiszczonych stawek grzywny, tj. o okres 50 dni.

Kara pozbawienia wolności będzie wykonywana w okresie od dnia 19.11.2023r. do dnia 29.09.2024r.

V.  II K 716/14 Sądu Rejonowego w Toruniu, wyrokiem z dnia 22 sierpnia 2014 roku za czyn z art. 263 § 2 kk na karę grzywny w wysokości 50 stawek dziennych po 20 złotych każda.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 20 grudnia 2016 roku zamieniono karę grzywny na zastępczą karę 25 dni pozbawienia wolności.

Zastępcza kara pozbawienia wolności będzie wykonywana w okresie od dnia 29.09.2025r. do dnia 24.10.2025r.

VI.  II K 666/14 Sądu Rejonowego w Lipnie, wyrokiem z dnia 25 marca 2015 roku za czyn z art. 278 § 1 kk popełniony w nocy z 22 na 23 maja 2014 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 4 lata, na podstawie art. 33 § 2 i 3 kk wymierzono skazanemu karę grzywny w wysokości 40 stawek dziennych po 10 złotych każda, oddano skazanego pod dozór kuratora sądowego w okresie próby oraz zwolniono go od ponoszenia kosztów sądowych.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Lipnie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie o sygn. akt II Ko 637/16 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności.

Kara grzywny została wykonana w całości.

Kara pozbawienia wolności będzie wykonywana w okresie od dnia 29.09.2024r. do dnia 29.09.2025r.

VII.  II K 857/13 Sądu Rejonowego w Lipnie, wyrokiem z dnia 13 lutego 2015 roku za czyny z art. 58 ust. 1 i 2 oraz art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii popełnione w bliżej nieustalonym okresie czasu, nie wcześniej niż w sierpniu 2013 roku i nie później niż 4 września 2013 roku oraz w okresie od 21 do 22 października 2013 roku na karę łączną 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata, oddano skazanego pod dozór kuratora sądowego, na podstawie art. 71 § 1 kk wymierzono skazanemu karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych po 20 złotych każda, na poczet kary grzywny zaliczono skazanemu okres zatrzymania w sprawie w dniach 22-23.10.2013r., przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się dwóm stawkom dziennym grzywny i ustalając, że do wykonania pozostaje kara grzywny w wymiarze 96 stawek dziennych po 20 złotych, zwolniono skazanego od ponoszenia kosztów sądowych.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Lipnie z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie o sygn. akt II Ko 634/16 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Lipnie z dnia 9 kwietnia 2018 roku zaliczono skazanemu na poczet kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniach od 22.10.2013r. godz. 18:30 do 23.10.2013r. godz. 13:35, a także skrócono karę pozbawienia wolności o okres odpowiadający połowie uiszczonych stawek grzywny, tj. o okres 48 dni.

Kara pozbawienia wolności będzie wykonywana w okresie od dnia 08.11.2022r. do dnia 19.11.2023r.

VIII.  II K 449/15 Sądu Rejonowego w Lipnie, wyrokiem z dnia 30 grudnia 2015 roku za czyn z art. 178 § 1 kk popełniony w nocy z 10/11 października 2014 roku na karę 1 roku i 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym, orzeczono obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego S. W. kwoty 2250,00 złotych oraz zasądzono od skazanego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 300 złotych tytułem opłaty, obciążając go wydatkami postepowania w kwocie 70 złotych.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Lipnie z dnia 18 października 2016 roku w sprawie o sygn. akt II Ko 419/16 zamieniono karę ograniczenia wolności na zastępczą karę 270 dni pozbawienia wolności.

Zastępcza kara pozbawienia wolności będzie wykonywana w okresie od dnia 12.02.2021r. do dnia 09.11.2021r.

IX.  II K 200/16 Sądu Rejonowego w Lipnie, wyrokiem z dnia 7 listopada 2016 roku za czyny z art. 279 § 1 kk popełnione w dniach 7 i 8 kwietnia 2016 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności, na poczet tejże kary zaliczono skazanemu okres jego rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie, tj. zatrzymania w dniu 8 kwietnia 2016 roku od godz. 11:00 do godz. 15:00, zwrócono pokrzywdzonemu M. J. (2) dowód rzeczowy w postaci kłódki z pałąkiem, orzeczono przepadek dowodów rzeczowych w postaci dwóch metalowych młotków na rzecz Skarbu Państwa oraz zwolniono skazanego od ponoszenia kosztów sądowych.

Kara pozbawienia wolności będzie wykonywana w okresie od dnia 14.02.2020r. do dnia 12.02.2021r.

X.  II K 646/16 Sądu Rejonowego w Lipnie, wyrokiem z dnia 12 czerwca 2017 roku za czyn z art. 279 § 1 kk popełniony w okresie od 24 do 27 września 2016 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności, na poczet wymierzonej kary zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie, tj. zatrzymania w dniu 27 września 2016 roku od godz. 15:05 do godz. 16:20 oraz zwolniono skazanego od ponoszenia kosztów sądowych.

Kara pozbawienia wolności będzie wykonywana w okresie od 09.11.2021r. do dnia 08.11.2022r.

O R Z E K A

I.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk i art. 85a kk w zw. z art. 86 § 1 kk i art. 87 § 1 kk w zw. z art. 19 ust 1 ustawy z dnia 20.02.2015r. o zmianie ustawy kodeks karny oraz niektórych innych ustaw łączy skazanemu M. C. bezwzględne kary pozbawienia wolności wymierzone przez Sąd Rejonowy w Lipnie w sprawach o sygn. akt II K 64/13, II K 181/13, II K 666/14, II K 857/13, II K 200/16, II K 646/16 z karą ograniczenia wolności orzeczoną przez Sąd Rejonowy w Lipnie w sprawie o sygn. akt II K 449/15, przyjmując, że miesiąc ograniczenia wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności i wymierza mu karę łączną 5 /pięciu/ lat pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 577 kpk w zw. z art. 71 § 2 kk zalicza skazanemu na poczet orzeczonej w punkcie I kary łącznej pozbawienia wolności wykonaną w sprawie o sygnaturze akt II K 64/13 karę grzywnę w wysokości 20 stawek dziennych, przyjmując, że kara łączna pozbawienia ulega skróceniu o okres odpowiadający połowie liczby uiszczonych stawek z zaokrągleniem w górę do pełnego dnia tj. o 10 dni;

III.  na podstawie art. 577 kpk w zw. art. 63 § 1 i 5 kk na poczet orzeczonej w punkcie I kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okres odbywania kary pozbawienia wolności w sprawie o sygnaturze akt II K 64/13 od dnia 15.02.2018 roku godz. 12:20, a także okres zatrzymania w sprawie o sygn. akt II K 64/13 w dniu 28.01.2013r., okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie o sygn. akt II K 857/13 w dniach od 22.10.2013r. godz. 18:30 do 23.10.2013r. godz. 13:35, okres zatrzymania w sprawie o sygn. akt II K 200/16 w dniu 08.04.2016 roku od godz. 11:00 do godz. 15:00, a także okres zatrzymania w sprawie o sygn. akt II K 646/16 w dniu 27.09.2016 roku od godz. 15:05 do godz. 16:20, z tym ustaleniem, że za dzień przyjmuje się okres 24 godzin, zaokrąglając w górę do pełnego dnia;

IV.  na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie w zakresie połączenia kary pozbawienia wolności orzeczonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie w sprawie II K 1001/12, kary ograniczenia wolności wymierzonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie w sprawie o sygn. akt II K 658/10 i kary grzywny orzeczonej przez Sąd Rejonowy w Toruniu w sprawie o sygn. akt II K 716/14 z karami pozbawienia wolności wymierzonymi przez Sąd Rejonowy w Lipnie w sprawach o sygn. akt II K 64/13, II K 181/13, II K 66/14, II K 857/13, II K 200/16, II K 646/16 i karą ograniczenia wolności orzeczoną przez Sąd Rejonowy w Lipnie w sprawie o sygn. akt II K 449/15;

V.  uznaje, iż w pozostałych częściach połączone wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu;

VI.  zasądza od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Lipnie na rzecz adw. K. T. kwotę 147,60 zł (sto czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy), zawierającą podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23 % (dwudziestu trzech procent), tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, udzielonej skazanemu z urzędu;

VII.  wydatkami w sprawie wydania wyroku łącznego obciąża Skarb Państwa.

Sygn. akt II K 121/18

UZASADNIENIE

M. C. został skazany prawomocnymi wyrokami w dziesięciu sprawach, co zostało stwierdzone po przeprowadzeniu dowodu z karty karnej ( vide k. 15-15v) dotyczącej skazanego. Orzekając w przedmiocie wydania wyroku łącznego, Sąd uwzględnił następujące wyroki wydane wobec skazanego:

XI.  II K 658/10 Sądu Rejonowego w Lipnie, wyrokiem nakazowym z dnia 17 września 2010 roku za czyn z art. 157 § 1 kk popełniony w dniu 23 czerwca 2010 roku na karę 12 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym, zasądzono od skazanego na rzecz pokrzywdzonego B. J. kwotę 1 000,00 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia doręczenia wyroku tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zasądzono od skazanego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 30 złotych tytułem opłaty od powództwa cywilnego, obciążając go wydatkami postepowania w wysokości 130 złotych.

Kara ograniczenia wolności została wykonana w całości.

dowód: odpis wyroku Sądu Rejonowego w Lipnie z dnia 17 września 2010 roku w sprawie o sygn. akt II K 658/10 k.29. , karta karna k. 15-15v;

XII.  II K 1001/12 Sądu Rejonowego w Lipnie, wyrokiem z dnia 5 lutego 2013 roku za czyny z art. 244 kk popełnione w dniach 6 grudnia i 9 grudnia 2012 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 4 lat oraz zwolniono skazanego od ponoszenia kosztów sądowych.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Lipnie z dnia 13 września 2013 roku w sprawie o sygn. akt II Ko 404/13 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności.

Kara pozbawienia wolności została w całości wykonana.

dowód: odpis wyroku Sądu Rejonowego w Lipnie z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie o sygn. akt II K 1001/12 k.32 , postanowienie SR w Lipnie II Ko 404/13k.33 ; karta karna k. 15-15v;

XIII.  II K 64/13 Sądu Rejonowego w Lipnie, wyrokiem z dnia 15 marca 2013 roku za czyn z art. 244 kk popełniony w dniu 28 stycznia 2013 roku na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 5 lat, na podstawie art. 71 § 1 kk wymierzono skazanemu karę grzywny w wysokości 20 stawek dziennych po 30 złotych każda, na poczet kary grzywny zaliczono skazanemu okres zatrzymania w sprawie w dniu 28.01.2013r. oraz zwolniono skazanego od ponoszenia kosztów sądowych.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Lipnie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie o sygn. akt II Ko 636/16 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Lipnie z dnia13 marca 2018 roku w sprawie o sygn. akt II K 64/13 zaliczono na poczet kary pozbawienia wolności okres zatrzymania w sprawie w dniu 28.01.2013r.

Kara grzywny została wykonana w całości.

Kara pozbawienia wolności jest wykonywana od dnia 15.02.2018r. , jej przewidywany koniec przypada na dzień 14.02.2020r.

dowód: odpis wyroku Sądu Rejonowego w Lipnie z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie o sygn. akt II K 64/13 k.36 postanowienie SR w Lipnie II Ko 636/16k.37 , karta karna k. 15-15v;

XIV.  II K 181/13 Sądu Rejonowego w Lipnie, wyrokiem z dnia 18 lipca 2013 roku za czyn z art. 244 kk popełniony w dniu 1 marca 2013 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 4 lata, na podstawie art. 71 § 1 kk wymierzono skazanemu karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych po 10 złotych każda, oddano skazanego pod dozór kuratora sądowego, zasądzono na rzecz Skarbu Państwa kwotę 280 złotych tytułem opłaty, obciążając go wydatkami postepowania.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Lipnie z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie o sygn. akt II Ko 635/16 zarządzono wykonanie kary pozbawiania wolności, a także skrócono karę pozbawienia wolności o okres odpowiadający połowie uiszczonych stawek grzywny, tj. o okres 50 dni.

Kara pozbawienia wolności będzie wykonywana w okresie od dnia 19.11.2023r. do dnia 29.09.2024r.

dowód: odpis wyroku Sądu Rejonowego w Lipnie z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie o sygn. akt II K 181/13 k.39 , postanowienie SR w Lipnie II Ko 635/16 k.40 karta karna k. 15-15v;

XV.  II K 716/14 Sądu Rejonowego w Toruniu, wyrokiem z dnia 22 sierpnia 2014 roku za czyn z art. 263§2 kk na karę grzywny w wysokości 50 stawek dziennych po 20 złotych każda.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 20 grudnia 2016 roku zamieniono karę grzywny na zastępczą karę 25 dni pozbawienia wolności.

Zastępcza kara pozbawienia wolności będzie wykonywana w okresie od dnia 29.09.2025r. do dnia 24.10.2025r.

dowód: karta karna k. 15-15v;

XVI.  II K 666/14 Sądu Rejonowego w Lipnie, wyrokiem z dnia 25 marca 2015 roku za czyn z art. 278 § 1 kk popełniony w nocy z 22 na 23 maja 2014 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 4 lata, na podstawie art. 33 § 2 i 3 kk wymierzono skazanemu karę grzywny w wysokości 40 stawek dziennych po 10 złotych każda, oddano skazanego pod dozór kuratora sądowego w okresie próby oraz zwolniono go od ponoszenia kosztów sądowych.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Lipnie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie o sygn. akt II Ko 637/16 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności.

Kara grzywny została wykonana w całości.

Kara pozbawienia wolności będzie wykonywana w okresie od dnia 29.09.2024r. do dnia 29.09.2025r.

dowód : odpis wyroku Sądu Rejonowego w Lipnie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie o sygn. akt II K 666/14 k.41, postanowienie SR w Lipnie II Ko 637/16k.42 , karta karna k. 15-15v;

XVII.  II K 857/13 Sądu Rejonowego w Lipnie, wyrokiem z dnia 13 lutego 2015 roku za czyny z art. 58 ust. 1 i 2 oraz art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii popełnione w bliżej nieustalonym okresie czasu, nie wcześniej niż w sierpniu 2013 roku i nie później niż 4 września 2013 roku oraz w okresie od 21 do 22 października 2013 roku na karę łączną 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata, oddano skazanego pod dozór kuratora sądowego, na podstawie art. 71 § 1 kk wymierzono skazanemu karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych po 20 złotych każda, na poczet kary grzywny zaliczono skazanemu okres zatrzymania w sprawie w dniach 22-23.10.2013r., przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się dwóm stawkom dziennym grzywny i ustalając, że do wykonania pozostaje kara grzywny w wymiarze 96 stawek dziennych po 20 złotych, zwolniono skazanego od ponoszenia kosztów sądowych.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Lipnie z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie o sygn. akt II Ko 634/16 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Lipnie z dnia 9 kwietnia 2018 roku zaliczono skazanemu na poczet kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniach od 22.10.2013r. godz. 18:30 do 23.10.2013r. godz. 13:35, a także skrócono karę pozbawienia wolności o okres odpowiadający połowie uiszczonych stawek grzywny, tj. o okres 48 dni.

Kara pozbawienia wolności będzie wykonywana w okresie od dnia 08.11.2022r. do dnia 19.11.2023r.

dowód: odpis wyroku Sądu Rejonowego w Lipnie z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie o sygn. akt II K 857/13 k.26, postanowienie SR w Lipnie II Ko 634/16 k.27 , karta karna k. 15-15v;

XVIII.  II K 449/15 Sądu Rejonowego w Lipnie, wyrokiem z dnia 30 grudnia 2015 roku za czyn z art. 178 § 1 kk popełniony w nocy z 10/11 października 2014 roku na karę 1 roku i 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym, orzeczono obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego S. W. kwoty 2250,00 złotych oraz zasądzono od skazanego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 300 złotych tytułem opłaty, obciążając go wydatkami postępowania w kwocie 70 złotych.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Lipnie z dnia 18 października 2016 roku w sprawie o sygn. akt II Ko 419/16 zamieniono karę ograniczenia wolności na zastępczą karę 270 dni pozbawienia wolności.

Zastępcza kara pozbawienia wolności będzie wykonywana w okresie od dnia 12.02.2021r. do dnia 09.11.2021r.

dowód: odpis wyroku Sądu Rejonowego w Lipnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie o sygn. akt II K 449/15 k.34 , postanowienie SR w Lipnie II Ko 419/16k.35; karta karna k. 15-15v;

XIX.  II K 200/16 Sądu Rejonowego w Lipnie, wyrokiem z dnia 7 listopada 2016 roku za czyny z art. 279 § 1 kk popełnione w dniach 7 i 8 kwietnia 2016 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności, na poczet tejże kary zaliczono skazanemu okres jego rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie, tj. zatrzymania w dniu 8 kwietnia 2016 roku od godz. 11:00 do godz. 15:00, zwrócono pokrzywdzonemu M. J. (2) dowód rzeczowy w postaci kłódki z pałąkiem, orzeczono przepadek dowodów rzeczowych w postaci dwóch metalowych młotków na rzecz Skarbu Państwa oraz zwolniono skazanego od ponoszenia kosztów sądowych.

Kara pozbawienia wolności będzie wykonywana w okresie od dnia 14.02.2020r. do dnia 12.02.2021r.

dowód: odpis wyroku Sądu Rejonowego w Lipnie z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie o sygn. akt II K 200/16 k.31 , karta karna k. 15-15v;

XX.  II K 646/16 Sądu Rejonowego w Lipnie, wyrokiem z dnia 12 czerwca 2017 roku za czyn z art. 279 § 1 kk popełniony w okresie od 24 do 27 września 2016 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności, na poczet wymierzonej kary zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie, tj. zatrzymania w dniu 27 września 2016 roku od godz. 15:05 do godz. 16:20 oraz zwolniono skazanego od ponoszenia kosztów sądowych.

Kara pozbawienia wolności będzie wykonywana w okresie od 09.11.2021r. do dnia 08.11.2022r.

dowód: odpis wyroku Sądu Rejonowego w Lipnie z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie o sygn. akt II K 646/16 k.30 , karta karna k. 15-15v;

Zgodnie z brzmieniem art. 569 § 1 kpk jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby, którą prawomocnie skazano lub wobec której orzeczono karę łączną wyrokami różnych sądów, właściwy do wydania wyroku łącznego jest sąd, który wydał ostatni wyrok skazujący lub łączny w pierwszej instancji, orzekający kary podlegające łączeniu, przy czym, na podstawie art. 570 kpk, wyrok łączny Sąd wydaje z urzędu lub na wniosek skazanego lub prokuratora. W przedmiotowej sprawie postępowanie o wydanie wyroku łącznego wobec skazanego M. C. zostało wszczęte na wniosek Dyrektora Zakładu Karnego w I. z dnia 30 marca 2018 roku /data wpływu/. Wniosek w przedmiocie wydania wyroku łącznego złożył również w dniu 4 kwietnia 2018 roku /data wpływu/ sam skazany.

Podkreślić należy, iż w niniejszej sprawie zastosowanie mają obecnie obowiązujące uregulowania dotyczące wymierzania kary łącznej, tj. przepisy art. 85 – 89a kk w brzmieniu nadanym im ustawą dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2015r. (następnie ustawą z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2016 r., poz. 437, która weszła w życie z dniem 15 kwietnia 2016 r.), jako że na konieczność stosowania przepisów aktualnie obowiązujących wskazuje analiza przepisu art. 19 ust. 1 wzmiankowanej ustawy nowelizującej kodeks karny z dnia 20 lutego 2015 r., który to stanowi, iż przepisów rozdziału IX kk, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. W przypadku takich stanów faktycznych, w których część wyroków uprawomocniła się do dnia 30 czerwca 2015r., a pozostała część po tej dacie , reguła przewidziana w art. 19 ust. 1 przytoczonej ustawy nowelizującej daje w tym wypadku prymat nowym zasadom orzekania kary łącznej (M. Sławiński, Intertemporalne zagadnienia nowelizacji przepisów o karze łącznej. Wybrane problemy w kontekście art. 19 ustawy nowelizujące z 20 lutego 2015 r., opubl. w: Palestra 7-8/2015, s. 147).

Uwzględniając brzmienie art. 19 ust. 1 ustawy nowelizującej z dnia 20 lutego 2015r. oraz treść art. 4 § 1 kk należało w stosunku do skazanego M. C. stosować przepisy obecnie obowiązujące (tzn. przepisy rozdziału IX kk w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą z dnia 20 lutego 2015r.), które to nie wprowadzają już wymogu, by łączeniu podlegały tylko kary orzeczone za czyny popełnione do czasu wydania pierwszego (choćby nieprawomocnego) wyroku.

Sąd pragnie podkreślić, iż przesłanki materialnoprawne orzeczenia kary łącznej formułuje art. 85 § 1 kk, zgodnie z którym jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, przy czym, zgodnie z § 2 cytowanego przepisu, podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu , z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1 .

W art. 85§ 2 kk ustawodawca wprowadza zatem ważne zastrzeżenie, zgodnie z którym wyklucza łączenie kar w całości wykonanych, jak również kar uznanych za wykonane. Łączeniu podlegają jedynie kary wymierzone i podlegające wykonaniu. W piśmiennictwie prawniczym wskazuje się, że chodzi tu o takie kary, w stosunku do których nie została zakończona procedura ich wykonania .

Uzasadniając decyzję merytoryczną wydaną przez Sąd orzekający w pierwszej instancji, warto wskazać, iż wobec skazanego wymierzono następujące kary:

II K 658/10 – kara 12 miesięcy ograniczenia wolności – kara ta została jednak w całości wykonana;

II K 1001/12 – kara 1 roku pozbawienia wolności – kara ta została jednak w całości wykonana;

II K 64/13 – kara 2 lat pozbawienia wolności – kara ta jest obecnie wykonywana przez skazanego;

II K 181/13- kara 1 roku pozbawienia wolności – kara ta została skrócona o 50 dni postanowieniem Sądu Rejonowego w Lipnie z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie o sygn. akt II Ko 635/16 – powyższą okoliczność Sąd uwzględnił przy wydawaniu wyroku łącznego w przedmiotowej sprawie;

II K 716/14 – kara grzywny;

Grzywna ta została wprawdzie zamieniona na zastępczą karę pozbawienia wolności, lecz ta okoliczność pozostaje bez większego znaczenia dla rozstrzygnięcia merytorycznego w niniejszej sprawie. Węzłem kary łącznej nie mogą być bowiem objęte kary zastępcze, nie są one karami wymierzanymi za przestępstwo, ale formami wykonania kar zasadniczych.

II K 666/14 – kara 1 roku pozbawienia wolności oraz kara grzywny – kara grzywny została wykonana w całości;

II K 857/13 – kara 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności - kara ta została skrócona o 48 dni postanowieniem Sądu Rejonowego w Lipnie z dnia 9 kwietnia 2018 roku– powyższą okoliczność Sąd uwzględnił przy wydawaniu wyroku łącznego w przedmiotowej sprawie;

II K 449/15 – kara 1 roku i 6 miesięcy ograniczenia wolności;

Kara ograniczenia wolności została zamieniona na zastępczą karę pozbawienia wolności, lecz ta okoliczność również pozostaje bez większego znaczenia dla rozstrzygnięcia merytorycznego w rozpoznawanej sprawie – z tych samych względów co w przypadku kary grzywny w sprawie o sygnaturze akt II K 716/14. Łączeniu podlega zatem kara zasadnicza ograniczenia wolności.

II K 200/16 – kara 1 roku pozbawienia wolności;

II K 646/16 – kara 1 roku pozbawienia wolności;

Kary wymierzone w sprawach o sygnaturach akt II K 658/10 oraz II K 1001/12 zostały już w całości wykonane, a zatem w tymże zakresie procedura wykonania orzeczonych wobec skazanego kar została zakończona. Kary te nie podlegają łączeniu.

Kary, które ulegają łączeniu to kary wymierzone przez Sąd Rejonowy w Lipnie w sprawach o sygnaturach akt II K 64/13, II K 181/13, II K 716/14, II K 666/14 (kara pozbawienia wolności), II K 857/13, II K 200/16, II K 646/16 i II K 449/15. Kary te nie zostały wykonane.

Trzeba jednak zaznaczyć, iż kara grzywny orzeczona w sprawie o sygnaturze akt II K 716/14 podlegałby łączeniu z karą grzywny wymierzoną w sprawie o sygnaturze akt II K 666/14, jednakże kara ta została już w całości wykonana. A zatem, w przedmiocie połączenia kary grzywny orzeczonej przez Sąd Rejonowy w Toruniu w sprawie o sygn. akt II K 716/14 należało umorzyć postępowanie.

W związku z powyższym, Sąd na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk, art. 85a kk, art. 86 § 1 kk oraz art. 87 § 1 kk w zw. z art. 19 ust 1 ustawy z dnia 20.02.2015r. o zmianie ustawy kodeks karny oraz niektórych innych ustaw połączył wobec skazanego M. C. bezwzględne kary pozbawienia wolności wymierzone przez Sąd Rejonowy w Lipnie w sprawach o sygn. akt II K 64/13, II K 181/13, II K 666/14, II K 857/13, II K 200/16, II K 646/16 z karą ograniczenia wolności orzeczoną przez Sąd Rejonowy w Lipnie w sprawie o sygn. akt II K 449/15, przyjmując, że miesiąc ograniczenia wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności i wymierzył mu karę łączną 5 /pięciu/ lat pozbawienia wolności.

Granice, w jakich Sąd orzeka karę łączną, wyznaczone zostały przez art. 86 § 1 kk. Zgodnie z nim Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy , nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności; karę pozbawienia wolności wymierza się w miesiącach i latach. Zatem minimum stanowi najsurowsza z wymierzonych kar za poszczególne przestępstwa, zaś maksimum – suma łączonych kar (ze wskazanymi granicami, których nie należy przekroczyć).

W przedmiotowej sprawie – po zastosowaniu przelicznika z art. 87 § 1 kk, zgodnie z którym miesiąc ograniczenia wolności równia się 15 dniom pozbawienia wolności - Sąd mógł orzec w stosunku do skazanego karę łączną od 2 lat pozbawienia wolności do 7 lat i 11 miesięcy pozbawienia wolności.

Orzekając o wymiarze kary łącznej, Sąd nie zastosował zasady pełnej absorbcji ( wniosek obrońcy skazanego) bowiem orzeczenie kary łącznej w wymiarze 2 lat pozbawienia wolności – przy tak wielokrotnej karalności skazanego M. C. i jego wysoce niewłaściwym zachowaniu– byłoby rażąco niewspółmiernie łagodne i kłócące się tzw. społecznym poczuciem sprawiedliwości, a także mogłoby tworzyć wrażenie nieuzasadnionego pobłażania sprawcy, który dopuścił się przecież licznych, poważnych gatunkowo czynów, a także mogłoby to kreować w świadomości społecznej swoistą zachętę do podejmowania takich penalizowanych działań, z uwagi na zbyt niskie efektywnie realizowane konsekwencje prawnokarne wobec sprawcy rzeczonych, bardzo poważnych przestępstw.

Słusznie przy tym akcentuje się w orzecznictwie, iż zasadę pełnej absorpcji stosuje się wyjątkowo, gdy związek podmiotowo-przedmiotowy zbiegających się przestępstw jest tak ścisły, że upodabnia do jednego przestępstwa jak w wypadku pomijalnego zbiegu przestępstw lub ciągu przestępstw i gdy nie ma potrzeby podwyższenia progu represji karnej (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 sierpnia 2015 r., II AKa 138/15, w: LEX nr 1927524), a także, iż: wymierzając karę łączną, stosuje się zwykłe dyrektywy karania, a zwłaszcza słuszności i celowości, wyrażane przez związek przedmiotowy i podmiotowy zachodzący między poszczególnymi przestępstwami. Priorytetową zasadą wymiaru kary łącznej powinna być zasada asperacji, natomiast oparcie wymiaru tej kary na zasadzie kumulacji lub absorpcji traktować należy jako rozwiązanie skrajne, stosowane wyjątkowo i wymagające szczególnego uzasadnienia ( wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 9 czerwca 2015 r., II AKa 101/15, opubl. w: Krakowskie Zeszyty Sądowe 2015/6/80). Mając na uwadze powyższe rozważania Sąd oparł wymiar kary łącznej na zasadzie asperacji, orzekając wobec skazanego M. C. karę łączną w wymiarze 5 lat pozbawienia wolności.

Warto również podkreślić, iż kara łączna nie jest formą łagodzenia represji karnej (por. J.G., [w:] J. G. (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2007, s. 558). Jako szczególna kara wymierzana niejako „na nowo” powinna stanowić syntetyczną całościową ocenę zachowań sprawcy, będąc właściwą i celową z punktu widzenia prewencyjnego reakcją na popełnione przez niego czyny i jako taka nie może i w żadnym wypadku nie powinna być postrzegana jako instytucja mająca działać na korzyść skazanego, ale jako instytucja gwarantująca racjonalną politykę karania w stosunku do sprawcy wielu przestępstw.

Nie ulega jednak wątpliwości, iż orzeczenie kary łącznej w takim wymiarze jest niewątpliwie dla skazanego rozstrzygnięciem korzystnym.

Orzekając karę łączną, Sąd kierował się również dyspozycją zawartą w art. 85a kk, zgodnie z którą orzekając karę łączną, Sąd bierze pod uwagę przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Wymierzając karę łączną, Sąd wziął pod uwagę opinię penitencjarną o skazanym, z której wynika, iż zachowanie skazanego w czasie odbywania przez niego kary w zakładzie karnym określić należy jako dobre. W takim też stopniu przestrzega on wymogi regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonania kary pozbawienia wolności oraz ustalonego porządku wewnętrznego. M. C. nie był karany dyscyplinarnie, dwa razy był nagradzany za dobre wywiązywanie się z obowiązków w pracy. Skazany nie jest uczestnikiem podkultury przestępczej. Wobec przełożonych przyjmuje właściwe postawy i nie sprawia problemów wychowawczych. Skazany jest zatrudniony nieodpłatnie w jednostce jako obieracz jarzyn, posiada opinię dobrego pracownika. Z opinii wynika również, iż M. C. jest osobą uzależnioną od alkoholu i wymaga odpowiedniego leczenia odwykowego.

Przy wymiarze kary łącznej Sąd wziął również pod uwagę wielokrotną karalność skazanego, jego postawę, właściwości i warunki osobiste, jego tryb życia przed osadzeniem. W środowisku lokalnym skazany posiada negatywną opinię z uwagi na kontakty z osobami z marginesu społecznego, a także podejrzenia zażywania narkotyków.

W punkcie III. na podstawie art. 577 kpk w zw. art. 63 § 1 i 5 kk zaliczono na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności okres odbywania kary pozbawienia wolności w sprawie o sygnaturze akt II K 64/13 od dnia 15.02.2018 roku godz. 12:20, a także okres zatrzymania w sprawie o sygn. akt II K 64/13 w dniu 28.01.2013r., okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie o sygn. akt II K 857/13 w dniach od 22.10.2013r. godz. 18:30 do 23.10.2013r. godz. 13:35, okres zatrzymania w sprawie o sygn. akt II K 200/16 w dniu 08.04.2016 roku od godz. 11:00 do godz. 15:00, a także okres zatrzymania w sprawie o sygn. akt II K 646/16 w dniu 27.09.2016 roku od godz. 15:05 do godz. 16:20, z tym ustaleniem, że za dzień przyjmuje się okres 24 godzin, zaokrąglając w górę do pełnego dnia.

Zaś w punkcie II. zaliczono - na podstawie art. 577 kpk w zw. z art. 71 § 2 kk- na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności wykonaną przez skazanego karę 20 stawek dziennych grzywny, orzeczoną na podstawie art. 71 § 1 kk w sprawie o sygnaturze akt II K 64/13, przyjmując, że kara pozbawienia wolności ulega skróceniu o okres odpowiadający połowie liczby uiszczonych stawek z zaokrągleniem w górę do pełnego dnia tj. o 10 dni (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 06.12.2012r. IV KK 199/12; postanowienie SA w Krakowie z dnia 30.10.2012r. II AKz 438/12; wyrok SO w Poznaniu z dnia 30.05.2014r. IV K 371/14). Zaznaczyć należy, iż wprawdzie w postanowieniu Sądu Rejonowego w Lipnie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie o sygn. akt II Ko 636/16 brak jest zaliczenia na poczet zarządzonej kary pozbawienia wolności wykonanej przez skazanego kary grzywny - orzeczonej na podstawie art. 71 § 1 kk - to jednak nie przesądza to o tym, aby takiegoż zaliczenia nie mógł wykonać Sąd rozstrzygający w przedmiocie wydania wyroku łącznego.

Kary pozbawienia wolności wymierzone w sprawach o sygn. akt II K 181/13 i II K 857/13 zostały już – w przypadku zarządzenia wykonania kar pozbawienia wolności, uprzednio warunkowo zawieszonych na okres próby –skrócone:

II K 181/13 - o okres 50 dni;

II K 857/13 – o okres 48 dni;

Powyższe skrócenia kar zasadniczych Sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej.

Na podstawie art. 572 kpk Sąd umorzył postępowanie w przedmiocie połączenia kary pozbawienia wolności orzeczonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie w sprawie II K 1001/12, kary ograniczenia wolności wymierzonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie w sprawie o sygn. akt II K 658/10 i kary grzywny orzeczonej przez Sąd Rejonowy w Toruniu w sprawie o sygn. akt II K 716/14 z karami pozbawienia wolności wymierzonymi przez Sąd Rejonowy w Lipnie w sprawach o sygn. akt II K 64/13, II K 181/13, II K 66/14, II K 857/13, II K 200/16, II K 646/16 i karą ograniczenia wolności orzeczoną przez Sąd Rejonowy w Lipnie w sprawie o sygn. akt II K 449/15.

Sąd zasądził od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Lipnie na rzecz adw. K. T. kwotę 147,60 zł (sto czterdzieści siedem zł 60/100), zawierającą podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23 % (dwudziestu trzech procent), tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, udzielonej skazanemu z urzędu. Zaś w punkcie VII. wyroku, z uwagi na trudną sytuację materialną, a także ogólnożyciową M. C. - stosownie do treści art. 624 § 1 kpk- Sąd zwolnił skazanego od obowiązku ponoszenia kosztów związanych z wydaniem wyroku łącznego, obciążając jednocześnie nimi Skarb Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Korowicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Lipnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Dorota Aleksińska
Data wytworzenia informacji: