Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 414/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Lipnie z 2018-10-19

Sygn. akt II K 414/18

PR Ds 993.18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 października 2018 r.

Sąd Rejonowy w Lipnie Wydział II Karny

w składzie:

Przewodniczący:

Dorota Aleksińska

Protokolant:

sekr.sądowy Katarzyna Korowicka

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Alicji Cichosz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19. 09. 2018r 19. 10. 2018r.

W. J. (...)

oskarżonego o to, że :

w dniu 16 lipca 2018 r. w L., woj. (...) kierował w ruchu lądowym samochodem osobowym marki O. (...) nr rej. (...) będąc w stanie nietrzeźwości – 0, 58 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178a § 1 kk

orzeka

I.  Uznając, iż oskarżony W. J. dopuścił się czynu opisanego w akcie oskarżenia tj. przestępstwa z art.178a§1 kk i ustalając, że wina jego i społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna na podstawie art.66§1kk i art.67§1kk postępowanie karne warunkowo umarza na okres próby 2 ( dwóch) lat

II.  na podstawie art.67§3kk w zw. z art.39pkt7kk orzeka wobec oskarżonego świadczenie pieniężne w wysokości 1000 ( jeden tysiąc) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

III.  na podstawie art. 67§3 kk w zw. z art. 42§1 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 1 ( jednego ) roku

IV.  na podstawie art.63§4kk na poczet orzeczonego środka karnego zalicza oskarżonemu okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 16.07. 2018r

V.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 60,00złotych tytułem opłaty i obciąża go wydatkami za I instancje w sprawie w wysokości 144,95 złotych

Sygn. akt. IIK 414/18

UZASADNIENIE

W dniu 15.07.2018r W. J. podczas oglądania meczu POLSKA - FRANCJA pił piwo w ilości łącznej 2 litry. Rano miał odwieźć kolegę do W. po samochód firmowy.

Dowód : wyjaśnienia oskarżonego W. J. k: 12-13 i 34 – 34v.

W dniu 16.07.2018r. około godz. 5.00 W. J. wyjechał z domu z miejscowości R. - jechał do W. . Wcześniej wstał, zjadł śniadanie i wypił kawę. Jechał samochodem

m- ki O. (...) nr rej. (...). Myślał ,że jest trzeźwy.

Dowód : wyjaśnienia oskarżonego W. J. k: 12-13 i 34 – 34v

Około godz. 5:35 w L. W. J. został zatrzymany do rutynowej kontroli drogowej. W trakcie kontroli funkcjonariusz policji wyczuł woń alkoholu. Kierujący W. J. został poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu urządzeniem A. 6020 , które wykazało

-o godzinie 05:41 0,58 mg/ l alkoholu w wydychanym powietrzu

-o godzinie 05:57 0,69 mg/ l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Kierujący nie żądał przeprowadzenia badania krwi.

Dowód: - wyjaśnienia oskarżonego W. J. k: 12-13 i 34 – 34v .

- protokół badania stanu trzeźwości k:3

- świadectwo wzorcowania k: 4

Oskarżonemu zatrzymano prawo jazdy nr (...) kat. AM, B1, B, C1, C, BE, C1E, CE, T w dniu 16.07.2018r.

Dowód: - postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy k: 14

- wyjaśnienia oskarżonego W. J. k: 12-13 i 34 – 34v

Oskarżony nie był karany sądownie.

Dowód : karta karna k. 20

Oskarżony wyjaśniał ( k. 34-34v k:12-13), że w dniu 16.07.2018r nie pił żadnego alkoholu. Dzień wcześniej jednak podczas oglądania meczu pił piwo w ilości 2 litrów. Rano miał zawieść kolegę do pracy – po samochód do W.. Nie czuł żadnego alkoholu w organizmie dlatego postanowił kierować samochodem; gdyby wyczuł jakąkolwiek dawkę alkoholu w organizmie nigdy by nie kierował pojazdem. Pracuje jako kierowca zawodowy w firmie prywatnej i jest jedynym żywicielem rodziny. Nigdy nie był karany sądownie. Prosił o warunkowe umorzenie postepowania. Brak prawa jazdy spowoduje utratę zatrudnienia i utratę jedynego źródła utrzymania. Jego żona nie pracuje i choruje na kręgosłup i nie może pracować. Nie posiada żadnych zgromadzonych pieniędzy. Z daleka widział stojący radiowóz, nie unikał kontroli . Żałuje , że tak postąpił. Ten mecz zapamięta do końca życia.

W chwili prowadzenia postępowania oskarżony podał, że jest na zasiłku przedemerytalnym w wysokości 880 złotych, żona nie pracuje – nie ma emerytury ani żadnego świadczenia bo zachorowała na kręgosłup ( k. 34) .

Stan faktyczny w przedmiotowej sprawie jest prosty i nie wymaga większego komentarza. Oskarżony zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i sądowym przyznał się do zarzucanego mu czynu, co znajduje potwierdzenie w wynikach badań na zawartość alkoholu.

W trakcie postępowania przygotowawczego W. J. złożył wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. Sąd skierował sprawę na rozprawę i po jej przeprowadzeniu wydał wyrok warunkowo umarzający.

Przesłanki stosowania warunkowego umorzenia postępowania określa art. 66 § 1-3 kk. Najistotniejszą z nich jest wymaganie, aby wina sprawcy i społeczna szkodliwość popełnionego przez niego czynu nie były znaczne. Oceniając stopień szkodliwości czynu Sąd wziął pod uwagę okoliczności wskazane w art. 115 § 2 kk a mianowicie rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.

Sąd z urzędu zwrócił się o wywiad o oskarżonym, z którego wynika , że oskarżony nie pracuje jest na zasiłku przedemerytalnym z Urzędu Pracy do końca roku potem przejdzie na zasiłek przedemerytalny z ZUS-u. Oskarżony jest żonaty, żona T. nie pracuje obecnie przebywa u córki w Anglii , nie posiada dochodów. W/w ma troje dzieci : D. lat 32 mieszka w Niemczech ; syn J. l. 30 mieszka w Holandii i P. l. 28 mieszka w Anglii. Małżonkowie mieszkają sami, zajmują mieszkanie w bloku o pow. 64m 2. Opłaty łączne to około 1100-1200 złotych miesięcznie . Oskarżony nie był wcześniej karany nie było interwencji Policji wobec w/w. Oskarżony ukończył szkołę podstawową w W. i następnie kontynuował zasadniczą szkołę zawodową w P. w zawodzie murarza. Po ukończeniu szkoły pracował w zawodzie murarza przez 2 lata, następnie odbył służbę wojskową gdzie zdobył prawo jazdy. Po wojsku powrócił do R. do pracy i zaczął pracować jako kierowca . Oskarżony posiada uprawnienia jako kierowca zawodowy ma prawo jazdy kat. B, C i E. Ostatnie 12 lat pracował w firmie (...) W. K. z R.. Zarobki to około 1800 złotych netto. Obecnie jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy z którego pobiera zasiłek przedemerytalny w kwocie 880 złotych . Oskarżony oświadczył kuratorowi że miał operację na wrzody żołądka i miał wycięte pół żołądka ponadto ma problemy z kręgosłupem , nie leczy się specjalistycznie.

Niewątpliwie oskarżony prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości a zawartość – obecność alkoholu w wydychanym powietrzu zauważalnie przekraczała minimalny próg określony w przepisach tj. 0,25 mg/ l alkoholu w wydychanym powietrzu . Jest to ze wszech miar naganne postępowanie , szczególnie w zachowaniu kierowcy zawodowego. Jednak oskarżony nigdy wcześniej nie był karany za przestępstwo związane z jazdą pod wpływem alkoholu . Poruszał się po drodze publicznej wcześnie rano gdy ruch był o niskim natężeniu.

Biorąc pod uwagę ustalony stan faktyczny uwzględniając bezpośredni kontakt Sądu z oskarżonym , Sąd jest pewien że ten mecz POLSKA-FRANCJA oskarżony nie zapomni do końca życia, zaś jego zachowanie w dniu 16.07.2018r miało charakter incydentalny. Sąd nie wątpi , że do takich zachowań w przyszłości nie będzie dochodziło – i ten wniosek Sąd wyciąga z zachowania oskarżonego na sali rozpraw.

Sąd warunkowo umorzył postępowanie oskarżonemu na okres próby 2 lat, orzekł świadczenie pieniężne w wysokości 1000 złotych , orzekł środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 1 roku ( Prokurator żądał przy skazaniu orzeczenie zakazu tylko kat. (...) na 3 lata k: 45)

Podkreślić należy, że Sąd przy podejmowaniu decyzji uznał, że warunkowe umorzenie postępowania jest decyzją słuszną uwzględniającą względy prewencji ogólnej i szczególnej. Należy podkreślić, iż oskarżony wielokrotnie przejawiał postawę czynnego żalu, mając pełną świadomość popełnionego przez siebie czynu i zgodził się na zaproponowane warunki. Jego pozytywna ocena i dotychczasowe życie mają charakter prognostyczny i prowadzą Sąd do przekonania, że mimo warunkowego umorzenia postępowania będzie on przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni przestępstwa ( art. 66 § 1 kk in fine). Warunkowe umorzenie postępowania nie jest skazaniem ale szansą – środkiem mającym na celu poddanie sprawcy próbie przez wskazany w wyroku czas biegnący od uprawomocnienia się wyroku. W przypadku niewłaściwego zachowania oskarżonego w okresie próby tj. w razie popełnienia umyślnego przestępstwa Sąd obligatoryjnie podejmuje warunkowo umorzone postępowanie (art.68§1 kk). Ponadto zgodnie z art. 68 § 2 kk Sąd może podjąć postępowanie karne, jeżeli sprawca w okresie próby rażąco narusza porządek prawy, w szczególności gdy popełni inne niż określone w § 1 przestępstwo, jeżeli uchyla się od dozoru, wykonanie nałożonego obowiązku lub orzeczonego środka karnego albo nie wykonuje zawartej z pokrzywdzonym ugody.

Orzeczony środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 1 roku będzie dolegliwością która dotknie i będzie odczuwalna dla oskarżonego. Właśnie orzeczony środek karny będzie przypominał oskarżonemu (nawet po jego zakończeniu) naganność zachowania i poważne skutki związane z przestępczym zachowaniem. Jednak nie wyeliminuje go całkowicie z życia zawodowego ( oskarżony ma 60 lat i może jeszcze zawodowo pracować i chce pracować zawodowo).

Ponadto Sąd orzekł wobec oskarżonego świadczenie pieniężne w wysokości 1000 złotych na rzecz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej uwzględniając jego sytuacje majątkową. Orzeczone świadczenie też jest dotkliwe dla oskarżonego ; należy pamiętać iż w chwili obecnej przebywa on na zasiłku przedemerytalnym w wysokości 880 złotych a jego żona nie pracuje – choruje.

W ocenie Sądu warunkowe umorzenie postępowania zaspokoi społeczne poczucie sprawiedliwości, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Poprzez środki probacyjne spełni również swoją rolę prewencji ogólnej i szczególnej.

Nadto na podstawie art.7 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. „o opłatach w sprawach karnych” Sąd zobowiązał oskarżonego do uiszczenia opłaty w wysokości 60,00 złotych na rzecz Skarbu Państwa i na podstawie art. 626 § 1 kpk i 629 kpk obciążył go wydatkami za I instancję w sprawie w wysokości 144,95 złotych.

Z tych wszystkich powodów orzeczono jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Korowicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Lipnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Dorota Aleksińska
Data wytworzenia informacji: